Slide background
Slide background
Slide background

Tầm nhìn

Với mong muốn góp phần xây dựng một tương lai bền vững, VNCPC phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và khu vực, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ trong công nghiệp về Nâng cao hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn, Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sứ mệnh

Trên nguyên tắc “Hợp tác cùng phát triển bền vững” và không vì lợi nhuận, VNCPC mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua dịch vụ khoa học-công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. VNCPC tạo ra môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và các điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm.

Giá trị cốt lõi

- Tâm huyết – Sáng tạo – Trách nhiệm vì mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững;

- Tôn trọng – Chia sẻ – Học hỏi – Hợp tác để cùng phát triển.

Năm 1998, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) được thành lập theo khuôn khổ dự án US/VIE/96/063 do Chính phủ Thụy Sĩ (thông qua Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ – SECO) tài trợ. Dự án này do Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNIDO) điều hành và Trường Đại học Bách Khoa (trực tiếp là Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường) thực hiện.

Mục tiêu hoạt động cốt yếu của VNCPC lúc đó là phổ biến rộng rãi khái niệm Sản xuất sạch hơn (SXSH) và xúc tiến việc áp dụng tiếp cận chủ động phòng ngừa ô nhiễm này vào các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam. 

Xem tiếp…

TIN TỪ TRUNG TÂM

TIN TỪ CÁC DỰ ÁN

TIN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BỀN VỮNG

Các đối tác chính

DHBKHN logo-180px
Logo EC-180px
UNIDO-180px
RECP net color-180px
WWF logo-180px
TUDelft logo-180px
SECO logo-180px-01
AITVN - logo - final - 180px-01
ADS_logo-180px
Cambodia logo-180px
LAO lncci_logo-180px
dassault_systemes_logo-180px
Doanh nhan SG logo - 180px
IKEA logo-180px
logo_hawa-180px
Switch_Asia_Towards_SCP-180px
unep_cyan-180px-01
VASEP logo-180px
VIETMODE-180px